Half-Starved Engineering - The Non-Sticky Sticky Voiziny.

komvux västerås

För den som inte har fullständig gymnasieutbildning och vill arbeta inom vård & omsorg, friskvård & hälsa, eller barn & fritid, finns komvux Västerås. En gymnasial vuxenutbildning kan innebära ökade möjligheter på arbetsmarknaden och kan vara en väg ut ur arbetslöshet. Utbildningarna kan anpassas efter individuella behov och för den som har en oavslutad gymnasieutbildning kan det finnas möjlighet att ta enstaka kompletterande kurser. Handledning bjuds under hela utbildningen. Komvux Västerås är gratis och berättigar till studiemedel.