Half-Starved Engineering - The Non-Sticky Sticky Voiziny.

Reflektioner om tid

Jag slås ofta av att det finns så många klockor överallt. Det är bra att det gör det, eftersom vi behöver veta tiden hela tiden. Det finns stora klockor och det finns små klockor. Det finns väggklockor och det finns armbandsur. Nu för tiden använder sig många av sina telefoner när de vill ha reda på tiden och det är ju också mycket smidigt. På telefonen finns det också så många olika typsnitt och man kan ha små eller stora siffror. Det är bra, eftersom det finns de som ser dåligt. Då kan de välja att ha större siffror så att de ser bättre. Man kan ju även justera ljuset så att siffrorna syns bra.